Szanowni Państwo,

Grupa Kapitałowa Śnieżka od lat konsekwentnie realizuje strategię rozwoju, której fundamentem jest długofalowe budowanie pozycji lidera w segmencie farb dekoracyjnych na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Zarówno rok 2018, jak i początek tego roku, były dla naszej Grupy czasem bardzo intensywnym i pod wieloma względami przełomowym.

W lutym 2019 roku sfinalizowaliśmy negocjacje z właścicielami Poli-Farbe Vegyipari Kft. – spółki o ugruntowanej pozycji w segmencie farb dekoracyjnych do użytku wewnętrznego na Węgrzech, posiadającej w swoim portfolio jedne z najbardziej rozpoznawalnych marek farb na tamtejszym rynku. Wspólnie z Antalem Szabó – założycielem i dyrektorem zarządzającym Poli-Farbe – poświęciliśmy wiele czasu na to, aby wypracować model współpracy gwarantujący dalszy dynamiczny rozwój obu naszych spółek, oparty na wzajemnym zrozumieniu i szacunku. Z satysfakcją mogę stwierdzić, że osiągnęliśmy ten cel.

Zakup pakietu większościowego w Poli-Farbe, za ok. 108 mln zł, stanowi największą transakcję kapitałową w historii naszej Grupy i jest dla niej „nowym otwarciem”. Finalizacja tej transakcji nie tylko zmieni gradację rynków w strukturze sprzedaży (dotychczas drugi rynek ukraiński ustąpi miejsca węgierskiemu), ale docelowo może być kluczem do ekspansji Śnieżki na rynkach Europy Południowej. Co ważne, objęcie udziałów w Poli-Farbe dywersyfikuje rynki zbytu Grupy, zmniejszając potencjalne ryzyka związane z sytuacją na Ukrainie i Białorusi, które staną się naszymi rynkami numer trzy i cztery.

Niespełna rok wcześniej, transakcję na mniejszą skalę zrealizowaliśmy na rynku polskim, przejmując większościowy pakiet udziałów w Radomskiej Fabryce Farb i Lakierów SA – specjalizującej się m.in. w produkcji antykorozyjnych farb podkładowych i nawierzchniowych.

Rok 2018 był rekordowy pod względem inwestycyjnym. Nakłady Grupy na ten cel wyniosły 69,7 mln zł i były o 122,6% wyższe niż rok wcześniej. Poza realizacją strategicznych transakcji, konsekwentnie inwestowaliśmy w rozwój organiczny Grupy – infrastrukturę i nowe rozwiązania w zarządzaniu. Za nami modernizacja linii farb kolorowych oraz inne ważne działania automatyzacyjne w zakładach produkcyjnych. Możemy już także z satysfakcją śledzić efekty działań podjętych we współpracy z firmą SAP w zakresie transformacji cyfrowej. Pierwsze zrealizowane wdrożenia – m.in. w zakresie narzędzi wspomagających zarządzanie współpracą z klientami, czy wspomagających działania marketingowe – potwierdzają zasadność poczynionej inwestycji. Dalsze realizacje zaplanowane w ramach projektu Change IT są przestrzenią do projektowania kolejnych przewag konkurencyjnych Śnieżki w zakresie nowoczesnych metod zarządzania narzędziami sprzedaży i relacji z klientem – zarówno biznesowym, jak i ostatecznym. Kumulacja inwestycji jest związana także z rozpoczynającą się budową naszego nowego Centrum Logistycznego, które już w 2021 roku pozwoli nam na wydajniejsze i jeszcze bardziej efektywne zaopatrywanie rynku w nasze produkty.

Pomimo rekordowo wysokich wydatków na rozwój, jesteśmy dobrze przygotowani do realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2019 rok i kolejne lata. Obrazują to dane liczbowe zaprezentowane w niniejszym Sprawozdaniu – przychody i zyski Grupy rosną, a wskaźniki zadłużenia pozostają na bezpiecznym poziomie. Ponadto Śnieżka zamierza kontynuować wypłacanie dywidendy, aby dzielić się sukcesem z akcjonariuszami. W 2018 roku Spółka wypłaciła prawie 27,8 mln zł, a w ciągu 15 lat obecności na GPW łącznie ponad 336 mln zł dywidendy.

W 2018 roku świętowaliśmy nasze 15-lecie obecności na Giełdzie Papierów wartościowych, gdzie w dalszym ciągu pozostajemy jedyną spółką w swojej branży. Z kolei 2019 roku przypada 35 rocznica powstania Śnieżki. Dla nas był to czas intensywnego wzrostu, długiej i wypełnionej odważnymi decyzjami drogi. Tym bardziej satysfakcjonujące jest dla nas, że rok 2018 to dla naszej spółki dominującej już drugi w historii okres raportowy, który kończymy jako lider rynku farb i lakierów w Polsce – zarówno w ujęciu wartościowym, jak i ilościowym, w segmencie wyrobów dekoracyjnych.

list-prezesa-svg

Dziś, mając na pokładzie Grupy ponad 1100 pracowników i będąc liderem, nie tylko polskiego rynku farb i lakierów, z dumą podsumowujemy dotychczas przebytą przez te 35 lat drogę.

Pomimo dotychczasowych osiągnięć, wciąż stawiamy przed sobą ambitne cele. W pierwszej kolejności, po zamknięciu transakcji, planujemy rozpoczęcie procesu integracji Poli-Farbe z naszą Grupą. W toku tych prac chcemy osiągnąć synergie w obszarze zakupów (w tym surowców oraz opakowań), badań i rozwoju, a także w obszarze marketingu i sprzedaży. Po zakończeniu integracji i osiągnięciu zakładanych efektów synergii, najprawdopodobniej w perspektywie kilku najbliższych lat, będziemy analizować wspólnie z zarządzającymi Poli-Farbe rynki zbliżone geograficznie do rynku węgierskiego, aby rozpoznać możliwości zwiększenia sprzedaży eksportowej na rynkach Europy Południowej.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju Grupy Kapitałowej Śnieżka w kolejnym roku ważnych wyzwań. Wyzwań, którym wspólnie sprostaliśmy.

Piotr Mikrut
Prezes Zarządu

Poprzednie Dane interaktywne
Następne O nas