Działalność społeczna

Aktywnie kreujemy autorskie inicjatywy społeczne, tworząc programy i projekty – zarówno lokalne, jak i ogólnopolskie. Zdefiniowane w polityce zaangażowania społecznego kierunki działalności wyznaczają ramy, w których projektowane i realizowane są te aktywności

Filary zaangażowania społecznego

W naszej działalności społecznej ważne miejsce zajmują mieszkańcy lokalnych społeczności, w sąsiedztwie których zlokalizowane są nasze spółki. Dbając o jakość procesów produkcyjnych, troszcząc się o środowisko i zapewniając miejsca pracy, aktywnie wspieramy swoje otoczenie. W raportowanym okresie nasze spółki nie realizowały działań, które mogłyby mieć negatywny wpływ na społeczności lokalne, o czym świadczy brak skarg w tym zakresie. W FFiL Śnieżka SA przeprowadzono mapowanie interesariuszy, a plany dotyczące ich angażowania zostały zawarte w opracowanej w 2017 roku strategii Employer Branding, która poza działaniami adresowanymi do pracowników, przewiduje także aktywności dotyczące społeczności lokalnych. Ich implementacja została zaplanowana na lata 2018-2019.

Jako główne filary zaangażowania społecznego Grupy Kapitałowej Śnieżka definiujemy:

Kolor
nasze projekty społeczne i inne formy zaangażowania skupione są wokół wynikającej ze strategii biznesowej zasady „czynienia świata bardziej kolorowym”, co odnosimy do wielu obszarów życia, naszych beneficjentów. Kolor rozumiemy także jako „zmianę na lepsze”, „inspirację” i „radość”, trwale wpisując je w podstawy zrównoważonego rozwoju na poziomie naszych działań społecznych.

Lokalność
w kontekście całej Grupy podkreślamy jak ważne jest dla nas otoczenie, w którym funkcjonują nasze spółki. Lokalne społeczności postrzegamy jako siłę każdego regionu i kraju i im poświęcamy wiele uwagi w naszych programach i projektach. Dążąc do dialogu ze społecznościami, w których zlokalizowane są nasze spółki, angażujemy się w działania ważne z perspektywy ich mieszkańców. Lokalność definiujemy także jako wyznacznik działania społecznego w skali całego kraju, adresując nasze inicjatywy m.in. do mieszkańców i jednostek zlokalizowanych w małych miejscowościach czy obszarach zagrożonych wykluczeniem.

Dzieci i młodzież
głównymi beneficjentami naszych działań społecznych są dzieci i młodzież, ich rodziny i bezpośrednie otoczenie. Wsparcie dla nich realizowane jest głównie we współpracy z jednostkami publicznymi lub za ich pośrednictwem.

Kluczowe działania społeczne realizowane przez spółki należące do Grupy Kapitałowej Śnieżka w raportowanym okresie:

Programy autorskie

„Dziecięcy świat w kolorach”


Dzięki programowi „Dziecięcy świat w kolorach” realizowanemu przez Spółkę od 2005 roku, oddziały pediatryczne na terenie całego kraju zmieniają się w kolorowe i przyjazne przestrzenie. Do końca 2018 roku artystycznie odnowiliśmy 29 oddziałów dziecięcych w szpitalach na terenie całego kraju. Zdobienie ścian bajecznymi motywami jest zawsze poprzedzone odpowiednim przygotowywaniem i malowaniem wszystkich powierzchni. W raportowanym okresie kompleksowej renowacji poddaliśmy oddziały w następujących placówkach:

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespołu Zakładów w Makowie Mazowieckim
  Oddział Dziecięcy w makowskim szpitalu to 28. punkt na mapie autorskiego programu Śnieżki. Jego sale i korytarz ozdobiły kolorowe rysunki, wśród których znalazły się m.in. motywy barwnej łąki z akcentem czerwonych maków, nawiązujących do nazwy miasta. 16 października 2018 roku odbyła się uroczysta prezentacja oddziału, na której obecni byli przedstawiciele szpitala, Śnieżki, władz samorządowych oraz mediów regionalnych i lokalnych. Prace remontowe trwały 2 miesiące, a renowacja wnętrz objęła powierzchnię około 890 m2.
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
  Imponujące zamki i warownie ulokowane pośród malowniczych pagórków porośniętych lasami i charakterystycznych wapiennych ostańców to krajobraz Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, gdzie wyznaczony został słynny Szlak Orlich Gniazd. To właśnie te motywy ozdobiły ściany odnowionego Oddziału Pediatrii z Pododdziałem Hematologii i Nefrologii Dziecięcej szpitala w Częstochowie. Rysunki zaprojektowała i wykonała współpracująca od lat ze Śnieżką artystka – Joanna Jeleniewska. Prace renowacyjne, trwające miesiąc, rozpoczęły się w listopadzie 2018 roku i objęły powierzchnię 1440 m2.
„Kolorowy świat dzieciństwa”


„Kolorowy świat dzieciństwa” to odpowiednik programu „Dziecięcy świat w kolorach”, realizowany przez Spółkę zależną Śnieżka-Ukraina od 2012 roku. Podobnie jak w przypadku polskiej edycji projektu działania na Ukrainie również polegają na odnawianiu i artystycznym ozdabianiu szpitalnych wnętrz. W 2018 roku na Ukrainie objęto programem jedną placówkę:

 • Obwodowy Lwowski Szpital Zakaźny
  30 października 2018 roku odbyło się uroczyste otwarcie odmalowanego oddziału dziecięcego szpitala we Lwowie. Tym razem Śnieżka-Ukraina do współpracy zaprosiła parę ukraińskich artystów, Oresta i Natalię Mańko, którzy za pomocą pędzla wyczarowali na ścianach pełne uroku bajkowe postaci. Podczas prezentacji oddziału nie zabrakło atrakcji, dziecięcych uśmiechów i dobrej zabawy.
„Koloratorium”


„Koloratorium” to nowy projekt społeczny FFiL Śnieżka SA, którego pilotażowa edycja odbywała się od 18 maja do 22 czerwca 2018 roku w województwie podkarpackim. Program jest połączeniem wieloletnich doświadczeń Śnieżki w tworzeniu akcji społecznych z wiedzą w dziedzinie chemii, która stanowi podstawę przy produkcji wyrobów naszej firmy. Ideą projektu jest zapewnienie młodym ludziom jak najlepszych warunków do zdobywania wiedzy z dziedziny biologii i chemii. Jego założenia są oparte o przekonanie, że w każdym dziecku drzemie mały odkrywca, a przeprowadzanie eksperymentów to świetna zabawa, która przy odrobinie kreatywności może mieć wymiar praktyczny. Program skierowany jest do szkół podstawowych z miejscowości do 20 tys. mieszkańców. Dzięki formule konkursowej uczniowie wraz z nauczycielami walczą o profesjonalne wyposażenie pracowni biologiczno-chemicznych oraz produkty na ich odnowienie. Rywalizacja odbywa się poprzez zaprojektowaną na potrzeby programu platformę internetową, która jest jednocześnie miejscem wymiany wiedzy, a zamieszczane na niej materiały edukacyjne to inspiracja zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów.

W edycji pilotażowej nagrody trafiły do trzech podkarpackich placówek, które zaangażowały największą liczbę podopiecznych i przygotowały najciekawsze prace konkursowe.

 • Zwycięzcą odbywającej się w 2018 roku pilotażowej edycji konkursu została Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Bronisława Markiewicza w Kosienicach. Praca pt. „Śnieżka – kolorowa pracownia” wywalczyła główną nagrodę, czyli profesjonalne wyposażenie sali biologiczno-chemicznej o wartości 30 tys. zł oraz produkty Śnieżki na jej remont.
 • Kolejne miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Manasterzu. Nagrodą za drugie miejsce na podium było wyposażenie pracowni o wartości 15 tys. zł oraz produkty Śnieżki na jej remont. Uczniowie swoją pracę zatytułowali „…od małej Zuźki do inżynier Zuzanny”.
 • Trzecie miejsce w konkursie zdobyła Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem za film pt. „Nasza barwna pracownia”. Nagrodą za „brąz” było wyposażenie sali o wartości 10 tys. zł oraz produkty na jej remont.

Do zdobycia było też mnóstwo innych nagród w konkursie indywidualnym dla uczniów, m.in. tablety, czy zestawy firmowych gadżetów.

Ogólnopolska edycja „Koloratorium” wystartowała w listopadzie 2018 roku. Jej rozstrzygnięcie będzie mieć miejsce w maju 2019 roku. O profesjonalne wyposażenie aż jedenastu minilaboratoriów walczy 105 szkół z małych miejscowości, a do walki o nagrody indywidualne stanęło ponad 4000 uczniów z całej Polski. Łączna wartość wszystkich nagród w projekcie to 250 tys. zł brutto.

Inicjatywy wspierane i współorganizowane przez FFiL Śnieżka SA

„Śnieżka Cup”


„Śnieżka Cup” to piłkarski turniej dla młodych, utalentowanych sportowców organizowany co pół roku przez LKS Igloopol przy wsparciu FFiL Śnieżka SA. Letnia odsłona rozgrywek odbyła się w dniach 16-17 czerwca 2018 roku, na stadionie LKS Igloopol w Dębicy. W piłkarskich zmaganiach uczestniczyło ponad 1000 zawodników z roczników 2007-2012 z województw: małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i śląskiego. Z kolei w zimowych rozgrywkach (odbywających się w grudniu 2018 roku) brały udział drużyny z takich miejscowości jak m.in. Krosno, Radomyśl, Tarnów, Mielec, Jasło, Pustków, Dębica, Ropczyce, Pilzno czy Przecław. Tym razem zawody odbywające się przez 3 grudniowe weekendy zgromadziły ponad 500 uczestników. Turnieje „Śnieżka Cup” nie tylko promują aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia wśród najmłodszych, ale też uczą zasad gry fair play i są doskonałą okazją do przetestowania dziecięcych umiejętności.

„Bezpieczna droga do szkoły”


7 września 2018 roku odbyła się siódma edycja akcji „Bezpieczna droga do szkoły”, której celem jest propagowanie wśród pierwszoklasistów z Dębicy zasad bezpiecznego zachowania na drodze. Dla pierwszaków opracowano specjalny program edukacyjny pokazujący w przystępny sposób, jak świadomie i odpowiedzialnie unikać zagrożeń na drodze. Śnieżka również przygotowała dla najmłodszych atrakcje – kreatywne tablice, pokryte farbą tablicowo-magnetyczną Magnat, które stały się przestrzenią dla dziecięcej kreatywności. Na 26 planszach pojawiły się znaki drogowe malowane kredą i układane przez dzieci z magnetycznych puzzli. Dodatkowo nasza firma ufundowała plecaki z elementami odblaskowymi dla 542 pierwszaków.

„Kino Letnie”


Już trzeci rok z rzędu Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy, przy wsparciu naszej firmy, organizował darmowe letnie seanse pod chmurką. Piątkowe pokazy gromadziły setki kinomanów, na których czekały nie tylko ciekawe projekcje, ale też konkursy z nagrodami od Śnieżki. Uczestnicy, odpowiadając na „kolorowe” pytania, walczyli o produkty na wakacyjny remont. Ciepłe wieczory, wygodne leżaki i ciekawe produkcje w niepowtarzalnej atmosferze – tak w skrócie wyglądały seanse filmowe organizowane w lipcu i sierpniu w parku przy muszli koncertowej na ul. Brzegowej w Dębicy przy wsparciu FFiL Śnieżka SA.

„Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”


Śnieżka od lat wspiera inicjatywę WOŚP. 14 stycznia 2018 roku pod hasłem: „Wyrównania szans w leczeniu noworodków” odbył się 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Datek od naszej firmy wyniósł łącznie 60 000 zł.

Centrum szkoleniowo-praktyczne Śnieżka-Ukraina

Śnieżka-Ukraina już od czterech lat, przy współpracy z ośrodkami kształcenia zawodowego, otwiera centra szkoleniowo-praktyczne z kierunkami budowalnymi (CSP). CSP w swoich programach edukacyjnych uczą praktycznego zastosowania nowoczesnych materiałów produkowanych przez Grupę Kapitałową Śnieżka. Współpraca jest kontynuowana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego i umożliwia przedsiębiorcom dzielenie się z uczniami doświadczeniem. To z kolei zapewnia wysoki poziom kształcenia wykwalifikowanych pracowników na ukraińskim rynku. Podopieczni mogą zdobywać wiedzę i umiejętności na kierunkach takich jak: malarz, stolarz, monter systemów ociepleń budynków. W 2018 roku otworzono profesjonalne CSP w Wyższej Szkole Zawodowej nr 2 w Chersoniu.

Fundacja Śnieżki Twoja Szansa

Cele z zakresu zaangażowania społecznego realizowane są także przez Fundację Śnieżki Twoja Szansa, która jest organizacją pożytku publicznego. Filarami powołanej w 2005 roku przez Spółkę dominującą Fundacji są obszary edukacji oraz ochrony zdrowia. Fundacja wspiera realizację celów zaangażowania społecznego Spółki, będąc jednocześnie podmiotem niezależnym, działającym w oparciu o własny statut.W raportowanym okresie, dzięki wsparciu Fundatora, które wyniosło 543 tys. PLN, a także dzięki wpłatom pochodzącym od osób fizycznych oraz środkom z 1% Fundacja mogła aktywnie realizować swoje cele w poniższych obszarach:

EDUKACJA

Fundacja wspiera wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży poprzez realizację własnych inicjatyw o charakterze edukacyjnym oraz poprzez wsparcie przedsięwzięć podejmowanych przez placówki prowadzące działalność oświatową, kulturalną edukacyjną i sportową. Wśród dotowanych instytucji w 2018 roku znalazły się między innymi szkoły, przedszkola, kluby sportowe i jednostki kulturalne. W ciągu 14 lat działania Fundacji tego typu wsparcie otrzymało ponad 300 instytucji i organizacji.

Projekt „Mały świat dużego pieniądza”


To autorski program edukacyjny realizowany przez Fundację w partnerstwie z FFiL Śnieżka SA od 2016 roku. Jego celem jest zapoznawanie uczniów klas czwartych z tajnikami ekonomii. Nauka odbywa się w ciekawy i angażujący sposób, a tematyka cyklu sześciu zajęć została dobrana tak, aby pokazywać zastosowanie poruszanych zagadnień w praktyce. Autorski, przygotowany przez ekspertów program, jest dostosowany do maluchów i polega na praktycznych działaniach, wypełniając jednocześnie lukę w obszarze podstaw edukacji ekonomicznej dla uczniów szkół podstawowych. Finałem projektu jest wycieczka do Warszawy, obejmująca zwiedzanie m.in. Centrum Pieniądza przy NBP. W edycji programu odbywającej się w roku szkolnym 2018/2019 udział wzięło ponad 650 uczniów z 22 szkół z Dębicy i Powiatu Dębickiego.

Program stypendialny

W 2018 roku Fundacja kontynuowała program stypendialny, w odniesieniu do stypendystów przyjętych do programu w latach wcześniejszych. Brak naboru nowych wniosków w raportowanym okresie był spowodowany planowaną zmianą założeń programu stypendialnego na kolejne lata i pracami koncepcyjnymi w tym zakresie. Ogłoszenie nowego programu wsparcia dla uzdolnionej młodzieży zaplanowano na rok 2019.

OCHRONA ZDROWIA

Fundacja działa na rzecz osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Wsparcie finansowe w tym zakresie obejmuje m.in. opłacanie specjalistycznych zabiegów, terapii, rehabilitacji czy leków. Wśród podopiecznych wspartych w raportowanym okresie znalazły się dzieci i osoby dorosłe leczące się na nowotwory, sparaliżowane, cierpiące z powodu wad genetycznych i innych poważnych schorzeń. W ciągu 14 lat działania Fundacji z takiej pomocy skorzystało ponad 500 osób.

Wartości środków pozyskanych i wydatkowanych przez Fundację Śnieżki Twoja Szansa w 2018 roku prezentują poniższe tabele.

Tabela 32.

Środki pozyskane przez Fundację Śnieżki Twoja Szansa w 2018 roku (w PLN)

Tabela 33.

Środki przeznaczone przez Fundację Śnieżki Twoja Szansa na realizację głównych celów statutowych w 2018 roku (w PLN)

Poprzednie Obszary zrównoważonego rozwoju
Następne Interesariusze