Akcje i akcjonariat

Na 31 grudnia 2018 roku kapitał zakładowy FFiL Śnieżka SA składał się z 12 617 778 akcji o wartości nominalnej 1,00 PLN każda.

W 2018 roku kapitał zakładowy Spółki nie ulegał zmianie. Na kapitał zakładowy Spółki składają się następujące serie akcji:

  • akcje imienne, uprzywilejowane serii A – 100 000 sztuk,
  • akcje imienne, uprzywilejowane serii B – 400 000 sztuk,
  • akcje zwykłe serii C, D, E i F – 12 117 778 sztuk.Poprzednie Ład korporacyjny
Następne Śnieżka na GPW