Pliki do pobrania

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka w 2018 roku

pobierz PDF

Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018

pobierz PDF

Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu

pobierz PDF

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania

pobierz PDF

Interaktywny skrót raportu rocznego 2018

zobacz PDF

Skrót raportu rocznego 2018

pobierz PDF
Poprzednie Kontakt
Następne Dane interaktywne