Śnieżka na GPW

Akcje FFiL Śnieżka SA są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 29 grudnia 2003 roku.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA, jako jedyna w swojej branży, jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Na koniec grudnia 2018 roku akcje Spółki wchodziły w skład następujących indeksów giełdowych: WIG, WIG-Poland, WIG-BUDOW, InvestorMS, sWIG80, sWIG80TR, WIGdiv oraz sWIG80dvp.

W 2018 roku, cena akcji FFiL Śnieżka SA wzrosła o 4,7%. Dla porównania, w okresie tym wartość subindeksu dla sektora budowlanego (WIG-BUDOW) spadła o 32,1%, a głównego indeksu WIG o 9,5%

Śnieżka jest jedną z nielicznych spółek dywidendowych z indeksu sWIG80, która dzieli się zyskiem z akcjonariuszami, regularnie od co najmniej 15 lat.